תקנון מועדון לקוחות 

חברת אורורה די. אפ בע"מ ח.פ 510744931

הטבות בתוכנית:

- החברות במועדון מקנה צבירת נקודות, הטבות, מתנות, הזמנה לאירועים, השתתפות בימי סטיילינג המיועדים  לחברות מועדון בלבד.
- החל מהקנייה הראשונה- צבירה של 10% מערך הקנייה בנקודות. 
- הטבת יום הולדת אישית בלבד: 20% הנחה על הרכישות במהלך כל חודש יום ההולדת + מתנה מפנקת בעת הקנייה (ללא צבירת נקודות). 
- המועדון הינו עצמאי ומופעל על ידי המותג בלבד. 
- אנו מתחייבים שהנתונים אשר נמסרים למועדון לא יועברו לאף גורם חיצוני.

הצטרפות וחברות במועדון:

- בהצטרפותה למועדון מסכימה החברה להיכלל במאגר המידע הרשום של המועדון. פרטי החברות במועדון נועדו לשימוש המועדון בלבד לצורך שמירת קשר, עדכון מבצעים והנחות, אירועים וחדשות המותג. 
- על מנת ליהנות מצבירת הנקודות, עלייך לוודא שהמייל ו/או הנייד ו/או כתובת המגורים שלך מעודכנים אצלנו במאגר הלקוחות.

צבירה ומימוש נקודות:

החל מהקנייה הראשונה- צבירה של  10% מערך הקנייה בנקודות.
- לקוחות VIP יזכו בצבירת נקודות של % 10 מערך הקנייה הנוכחית לקנייה הבאה+ 5% הנחה על הקנייה הנוכחית.
- לקוחת VIP מוגדרת כלקוחה אשר רכשה מעל 10,000 ₪ בקנייה שנתית.
- ערכה של כל נקודת צבירה = 1 ₪.
- צבירת הנקודות הינה אישית והנקודות אינן ניתנות להעברה לחברה אחרת או לאיחוד בין כמה חברות.
- מימוש הנקודות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימאלית של  100 ₪ בנקודות הצבורות בחשבון.
- הצבירה תתבצע רק עבור תשלום בפועל ולא במימוש נקודות.
- ישנה צבירה במימוש נקודות.
- מימוש מלא על פריט מערך הקנייה בנקודות.
- המועדון שומר לעצמו את הזכות לבקש תעודה מזהה בעת רכישה/ מימוש הטבות.
- הנקודות מתעדכנות בחשבון החברה תוך 48 שעות.
- בסוף כל שנה יימחקו הנקודות ללקוחות שלא היו פעילות במשך שנתיים.
למשל  : בסוף שנת 2016 נמחקו הנקודות שנצברו לפני 1.1.2015 ולא היתה כל פעילות אצל אותה חברת מועדון בשנים 2015 -2016

זיכויים והחלפות:

- תשלום באמצעות שובר זיכוי או "כסף דורין" אינו מקנה לחברה אפשרות צבירת נקודות.
- בהחזר כספי לא יוחזרו ליתרת הלקוחה הנקודות שמימשה בקנייה ולא יוחזר כסף, החברה תקבל זיכוי בשווי הנקודות.
- בהחזר כספי יבוצע קיזוז של הנקודות שנצברו לזכות החברה, במידה ולחברה לא תהיה יתרה מספקת לקיזוז בנקודות יופחת שווה ערך מההחזר הכספי.
- המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את ההטבות ואת תנאי המועדון בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו.
- מטעמי נוחות בלבד, כתוב התקנון בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם בלשון זכר.

Please wait...